Historische Eurode Driehoek

Abdij Rolduc
Abdij Rolduc

De historische betrekkingen tussen de steden Kerkrade, Herzogenrath en Mayschoβ in het Ahrdal, worden behalve in historische geschriften ook door een wijnberg geïllustreerd. De Wijnberg te Rolduc is op initiatief van de Stichting Eurode 2000+ én met steun van het Catharina Gilde op de hellingen van het kloostercomplex Rolduc gerealiseerd.

Baalsbruggermolen
Baalsbruggermolen

Daarnaast heeft de Stichting Eurode 2000+ inmiddels ook de oude en lang vergeten en geheel overwoekerde verbindingsweg “’s Hertogenroderweg” tussen het abdijcomplex Rolduc en Burcht Rode, weer nieuw leven ingeblazen. Deze weg moet deel gaan uit maken van een wegverbinding tussen de Baalsbrugger Watermolen en de abdij Rolduc. Dit historisch wegennet wederom, moet het hart gaan vormen van het toekomstige Eurodepark. Daarmee krijgt de historische Eurode-driehoek (Rolduc-burcht-molen) een zichtbare verbinding die bovendien ook de historisch maatschappelijke betrekking weerspiegelt tussen adel, clerus en burgerstand.

Het Eurodepark zal als nieuw middelpunt voor recreatie-in-de-buurt, een attractief gebied gaan worden voor onze 100.000 inwoners en zal beide steden Kerkrade en Herzogenrath nog nauwer met elkaar verbinden.