Opening Grensinfopunt op 7 september 2012

De Duits-Nederlandse spreekdagen voor grensarbeiders in het Eurode Business Center zijn vanwege de corona-situatie helaas voorlopig geannuleerd.

Adviesdiensten zijn nog steeeds beschikbaar: T: 0049 241 568610

ma - do: 09.00 - 16.00 uur

vr: 09.00 - 14.00 uur

Wat betekent de huidige situatie voor grenspendelaars? Informatie vindt u hier

Let ook op nieuws uit de regio

Meerdere partners in de Euregio Maas-Rijn werken vol overtuiging samen aan de ontwikkeling van een economisch aantrekkelijk vestigingsklimaat met internationale allure. Uitgangspunt en basisvoorwaarde daarbij is een transparante, grensoverschrijdende arbeidsmarkt.

Om deze gewenste ontwikkeling te stimuleren is een gedegen en structurele informatiestructuur noodzakelijk. Deze informatiestructuur moet enerzijds garant kunnen staan voor de meest actuele informatie en kennis op het gebied van belastingen, sociale zekerheid e.d.. Anderzijds moet de advisering geschieden door gekwalificeerd personeel. Alleen dan kunnen burgers/werknemers en ondernemers/werkgevers de kansen die de Euregio biedt, daadwerkelijk én effectief benutten en kunnen de economische potenties door die grensoverschrijdende samenwerking, tot volle wasdom komen.

Na jarenlange voorbereidingen heeft een 11-tal partners in 2011 een Intentieverklaring getekend waarin men aangeeft structureel te willen samenwerken. Deze intentie mondt uiteindelijk in maart 2012 uit in een Uitvoeringsovereenkomst met het doel te komen tot een "Grensinfopunt Aken-Eurode". De 11 partners zijn:

1. De Provincie Limburg;

2. REGIO Aachen e.V.;

3. De Stadsregio Parkstad Limburg;

4. De gemeente Aken;

5. De Städteregion Aachen;

6. Het Openbaar Lichaam Eurode;

7. De gemeente Vaals;

8. Kamer van Koophandel Limburg;

9. Industrie- und Handelskammer Aachen;

10. De gemeente Gulpen-Wittem;

11. De Duitstalige Gemeenschap België.

Dankzij de intensieve grensoverschrijdende samenwerking tussen deze partners was op vrijdag 7 september 2012 de officiele opening van het  "Grensinfopunt Aken-Eurode", locatie EBC (Eurode Business Center te Kerkrade/Herzogenrath). Bij deze feestelijke aangelegenheid waren een aantal hoogwaardigheidsbekleders uit de drie landen aanwezig.