TPH

Technologiepark Herzogenrath (TPH)
Technologiepark Herzogenrath (TPH)

Het Technologie Park Herzogenrath (THP), dat in 1989 werd gesticht, is een belangrijke wetenschappelijke steunpilaar in de Euregio Maas-Rijn. In dit technologiepark hebben zich inmiddels al veel jonge high-tech bedrijven ontwikkeld die zijn voortgekomen uit met name de “Rheinisch-Wetstfälischen Technischen Hochschule Aachen” en verder tot groei gekomen. Door middel van een uitermate flexibel verhuurconcept, worden bedrijfsruimten met verschillende inrichting en diensten aangeboden. Het THP, dat op een voormalig mijnterrein in diverse fases is gebouwd, biedt tegenwoordig onderdak aan meer dan 70 bedrijven van zeer verschillend karakter, met in totaal meer dan 2000 werknemers. Kerkrade is als partnergemeente van Herzogenrath mede aandeelhouder in dit technologiepark. Ook jonge bedrijven uit Kerkrade kunnen in het TPH onder gunstige condities bedrijfsruimte huren. Daarnaast hebben natuurlijk ook Duitse doorstarters de mogelijkheid zich in Kerkrade te vestigen.

Doch bij vestiging in het buitenland, nèt over de grens binnen Eurode, doet zich natuurlijk ook het probleem voor, dat men komt te vallen onder een ander belasting- en sociale verzekeringsregime. Dit wordt duidelijk als hindernis  ervaren. Nationale regels en wetssytemen die niet op elkaar zijn afgestemd, niet zijn geharmoniseerd en elkaar zelfs tegenwerken, vormen een obstakel voor economische groei in grensregio’s. Ook op dit punt wordt de noodzaak voor meer creativiteit en meer vrijheid van handelen, als zeer wenselijk ervaren.