Open grenzen in Europa – maar vooral in Eurode

De Eurode-samenwerking is primair gericht op het bevorderen van grenscontacten op economisch gebied en op het realiseren van grensoverschrijdende initiatieven, die voor de bevolking van meerwaarde zijn. Belangrijk in deze samenhang is ook de grensoverschrijdende samenwerking in sociaal en cultureel opzicht. De Stichting Eurode 2000+ concentreert zich voornamelijk op gemeenschappelijke, culturele activiteiten en manifestaties als ook op het bevorderen en in stand houden van heemkundige kennis met betrekking tot het “Land van Rode”. Eurode wil graag haar identiteit en vanzelfsprekendheid ook op andere samenwerkingsverbanden langs de Nederlands-Duitse grens en aan de andere binnen- en buitengrenzen van de Europese Unie uitstralen.

Burchtfeest Juni 2010
Burchtfeest Juni 2010