De „Groenmetropool“ – de ontdekking van een nieuw landschap

Logo Grünmetropole

Het gebied van de „Groenmetropool“ strekt  zich uit van Beringen (B) in het Westen, tot Heerlen (NL)  en Düren (D) in het Oosten. Het gebied wordt niet alleen gekenmerkt door „Printen“ (= peperkoek specialiteit), bonbons, Trapistenbier en jenever.

Ook behoort deze regio tot een van de oudste steenkoolgebieden van Europa. Eeuwenlang werd het landschap beheerst door de steenkoolindustrie. Maar zelfs ná dit kolentijdperk blijkt dit gebied grenzenloos te zijn en blijkt met name de uitdaging om de verandering van „zwart naar groen“ vorm en inhoud te geven, een bindende factor te zijn.

Uit het gezamenlijk verleden vloeit tevens een gemeenschappelijke toekomst voort voor de Belgen, Nederlanders en Duitsers. Voor deze tri-nationale regio is het van groot belang, dat de vele grensoverschrijdende potenties op gebieden als wetenschap, onderwijs, toerisme en cultuur, optimaal worden benut. Grensoverschrijdende samenwerking en uitwisseling op deze gebieden, zullen tot het gemeenschappelijk gedachtengoed moeten gaan behoren.

Haus Heiden
Haus Heiden

Om de saamhorigheid binnen de „Groenmetropool“ te benadrukken zijn twee recreatieve routes ontwikkeld: de Groene Route voor fietsers en de Metropool Route voor auto’s. Meer dan 70 bezienswaardigheden, natuur- en recreatiegebieden worden door deze routes met een totale lengte van meer dan 370 resp. 270 kilometer, met elkaar verbonden.

Meertalige informatie ter plekke (de zgn. „Info points“), een overzichtelijke landkaart alsmede een digitale landkaart, vergemakkelijken en stimuleren de verdere ontdekking van deze regio.

Nadere informatie via : www.gruenmetropole.eu