Conclusie

Eurode-burgemeesters
Eurode-burgemeesters

Een levendig en daadkrachtig Europa kan zich naar onze overtuiging, enkel ontwikkelen vanuit de inspanningen in de (Europese) grensregio’s. Alleen in de grensgebieden, in de nabijheid van de grens, voelt en beleeft men Europa dagelijks op de meest intense manier.

In Europa bestaan op dit moment ruim 200 Euregio’s, die de ontwikkeling van Europa van onderop kunnen initiëren en  realiseren. Dit streven kan echter alleen slagen als deze gebieden bijzondere rechten krijgen, die ‘grensoverschrijdend experimenteren’ mogelijk maken en legaliseren. Lukt dit niet, dan zullen veel inspanningen in de grensregio’s al in de kiem worden gesmoord en zal het voor de lokale en regionale initiatoren heel moeilijk zijn, de eigen bevolking steeds weer opnieuw op sleeptouw te nemen op deze ‘ontwikkelingsreis’.

Bovendien moeten de actoren in de Euregio’s zich er van bewust zijn, dat grensoverschrijdende samenwerking niet uitsluitend een kwestie kan en mag zijn van de hoogte van Europese subsidies. Zelfs zonder grote, financiële inzet van dergelijke Europese middelen, moet het mogelijk zijn de levenskwaliteit van de mensen in de grensgebieden aanzienlijk te verbeteren.

Verbeteringen in de grensoverschrijdende, dagelijkse gang van zaken waarbij natuurlijk gedacht kan worden aan het organiseren van sport- en cultuurmanifestaties, maar -en zeker niet minder belangrijk- ook aan het adviseren, doorverwijzen en begeleiden van grenspendelaars.

Tevens blijkt de noodzaak voor een structurele grensoverschrijdende samenwerking te veel af te hangen van de denkbeelden en ambities van slechts enkele initiatoren. Daarmee wordt de broodnodige continuïteit belemmerd. De voortgang is té afhankelijk van personen. Haken deze af, dan wordt het toch al trage voortgangsproces nog verder vertraagd.

Dus: daarom pakken we de problemen aan! Want we voelen ons  verantwoordelijk voor de alledaagse, grensoverschrijdende  problemen en vraagstukken van grensbewoners en grenspendelaars in onze grensregio. We proberen deze zoveel als mogelijk aan de orde te stellen en ze daar waar mogelijk pragmatisch op te lossen.