Burenhulpverdrag

Het functioneert al vele jaren: de samenwerking tussen de brandweerkorpsen van Herzogenrath en Kerkrade (tegenwoordig: Brandweer Parkstad Limburg).

Het probleem van de verschillende landspecifieke brandslangsystemen werd door de ontwikkeling van een compatibele slangkoppeling uitstekend opgelost. Deze slangkoppeling is niet alleen te zien geweest in het “Haus der Geschichte” in Bonn maar zelfs ook in het “Rijksmuseum” in Amsterdam en getuigt van de uitstekende Nederlands-Duitse samenwerking in Eurode. Tegenwoordig is langs de gehele Nederlands-Duitse grens elk blusvoertuig van de brandweer uitgerust met een dergelijke slangkoppeling.

Behalve over de praktische bruikbaarheid van de verschillende waterslangen zijn er op nog meer terreinen in dit kader  overeenkomsten gesloten, zoals :

  • grensoverschrijdende verzekeringen voor brandweermensen;
  • de erkenning van de verschillende sirenes op basis van aangepaste en specifieke wettelijke regelingen;
  • het grensoverschrijdend radioverkeer;
  • grensoverschrijdende, gezamenlijke oefeningen;
  • het bevorderen van de taalcompetentie van het brandweerpersoneel.
De samenwerking tussen de brandweerkorpsen
De samenwerking tussen de brandweerkorpsen

Ook in het reddingwezen werden in het kader van een pilotproject grensoverschrijdende reddingsoperaties uitgevoerd. In levensbedreigende situaties gold het motto ”wie als eerste ter plekke kan zijn, die rijdt”. Concreet betekende dit voor enkele Kerkraadse wijken, dat de in Herzogenrath gestationeerde ambulance sneller ter plekke kon zijn dan de dichtstbijzijnde Nederlandse ambulance uit Heerlen.

De opgedane ervaringen waren zó positief, dat ook na beëindiging van het pilotproject de grensoverschrijdende reddingsoperaties worden gecontinueerd, zonder dat daaraan een geldige verdragsovereenkomst aan ten grondslag lag. Hiermee wordt nogmaals bevestigd, dat actief en concreet handelen door diverse actoren aan beide kanten van de grens, tot welzijn van de grensbewoners kan dienen; ook als dit uit juridisch oogpunt niet altijd voor de volle honderd procent is geregeld.

Ook de grensoverschrijdende samenwerking tussen politie, douane, marechaussee en lokale openbare orde en veiligheids afdelingen, is in de afgelopen jaren intensiever en meer omvangrijk geworden. Zo is en wordt ook tegen het in deze euregio wijverbreide drugstoerisme zeer succesvol opgetreden.